Edge Performance

Suksesshistorien som fortsetter på Notodden

Thomas og Karoline Hauklien forteller med glede om sin fantastiske reise etter at de flyttet familien og bedriften til Notodden. Det var en glede for ordfører Gry Fuglestveit og John Terje Veseth i Notodden Utvikling AS å overlevere «ordførerens næringslivskake» til Edge Performance.


Edge Performance: Slik startet det

Suksesshistorien starter i 2006 da Thomas jobbet i offshorenæringen på fulltid, men mye av tiden gikk til konstruksjon av motorer til småfly hjemme i garasjen. 10 år etter stod Thomas og familien ved et veiskille. Hobbyen tok stadig mer tid. Det ble umulig å være 100 % til stede i fulltidsjobb og samtidig utvikle hobbybedriften videre slik han ønsket. Thomas våget å stase på hobbyen og drev for seg selv det første året. Det første året hadde selskapet en omsetning på rundt 13 millioner kroner. Det ble raskt klart at det var behov for flere hender i arbeid og han fikk med sin første ansatt.

Det var et stort steg å si opp jobben for å lage motorer til småfly på heltid. Mye av tiden gikk til å delta på messer i inn- og utland for å bygge nettverk og markedsføre bedriften. Da begynte «snøballen» å rulle; hvis han noen gang skulle satse så var det riktige tidspunktet nå. Tiden var inne for å flytte ut av garasjen – jakten på et attraktivt lokale nær en flyplass startet!

Det vi driver med i korte trekk er design og produksjon av flymotorer, det vil si at vi kjøper inn flymotorer og gjør det om til våre helt egne produkter. Bedriften har også service og vedlikehold av flymotorer og de største kundene finner vi i utlandet.

Thomas Hauklien

Jakten på den perfekte lokasjon

Selv om paret vurderte mange flyplasser på Øst- og Sørlandet falt valget på Notodden, etter tett og god oppfølging fra Notodden Utvikling AS. Thomas forteller at de også var i kontakt med stedsutviklere i ulike byer som hadde mindre flyplasser, men at de ikke opplevde like god oppfølging og positivitet som de fikk hos NUAS. «Andre steder opplevde vi å ikke få svar på mail, dårlig kommunikasjon og det virket som de ikke var interessert i oss i det hele tatt», sier Thomas. Etter han hadde booket et møte med NUAS og holdt en enkel presentasjon var det ingen tvil om hvor bedriften skulle ligge – det var selvsagt i Notodden!

Videre forteller han om hvordan veien videre ble til: «Vi ble gjort oppmerksom på tomta og mulighetene her. NUAS satt oss i kontakt med relevante partnere som Innovasjon Norge, banken og Telemark Utviklingsfond. Vi har fått god hjelp hele veien. Vi ville satse, og så stort potensial i å drive ved flyplassen her på Notodden». Bedriftens suksess har fortsatt å vokse. Ordfører Gry Fuglestveit og John Terje Veseth fra NUAS gleder seg over hvor raskt og stabilt utviklingen har skjedd. Bedriften har i dag 5 ansatte og er på jakt etter flere med riktig kompetanse.


Edge Performance ønsker videre utvikling og ansettelser

«Vi ønsker å ansette lokalt, men vi trenger også riktig kompetanse», sier Thomas. Akkurat nå jobber paret i et internasjonalt miljø hvor det er ansatte både fra Tyskland og USA. Bedriften er fortsatt i vekst og er veldig interessert i å komme i kontakt med sertifiserte flyteknikere som ønsker å jobbe i Notodden. «Vi har et godt og lite miljø her, og den neste personen vi ansetter ser vi for oss at er en flytekniker. Hvis vi har noen lokale her på byen håper vi de tar kontakt», sier Thomas. Han vurderer også muligheten for utvidelse av lokaler ettersom bedriften allerede har plassmangel. 

Spennende fremtidsplaner

Egde Performance har allerede måtte takke nei til ordrer da de ikke har nok kapasitet slik situasjonen er nå. De tegner i tillegg alle produkter selv, noe som er en tidkrevende jobb. Thomas forteller at det er en glede å ha det sånn, og at de aldri kan gå på kompromiss med kvaliteten på deres produkter. I lys av et ustabilt verdensbilde er bedriften allerede i gang med å skaffe seg flere bein å stå på. De kan fortelle at de allerede har blitt kontaktet av flere land i Europa som ønsker å kjøpe droner til sivile formål. Det kan være overvåking av grenser og for å overvåke utslipp for å nevne noe. Bedriften er allerede godt i gang med utvikling og testing av et produkt som kan tjene nettopp dette formålet, så her skjer utviklingen fort!

Familielivet i Notodden er godt og fleksibelt

Paret har naturlig nok en noe utradisjonell mulighet til å reise. De forteller om helgeturer med familien i både ut- og innland, hvor eget småfly er et reelt alternativt transportmiddel. Karoline forteller om andre viktige fordeler ved å bo i Notodden: «Vi er avhengig av godt “flyvær”, og det har vi veldig mye av her. Vi ser at bare på veien over til Kongsberg legger tåka seg fort, mens det i Notodden er helt klart. Det betyr mye for vår bedrift som er ofte i luften og mange ganger reiser ut til kunder via egne fly». 


Karoline forteller videre: «Det eneste vi skulle ønske oss her er en flyklubb. Mange blir positivt overrasket når de hører hvor mye det koster å ha dette som en hobby, og at aldersgrensen for å ta flysertifikat faktisk er 16 år. Hvis det hadde vært en klubb så kunne for eksempel medlemmene lånt eller leid et klubbfly, ikke alle trenger å ha et eget fly for å drive med dette». Paret flyttet fra Skotselv og er i dag etablert på Notodden med et godt nettverk og et helt nytt hus i Høgås. «Jeg liker nærheten til naturen og at jeg kan gå både ned til Tinnemyra og opp til Eikeskar eller videre opp i skogen rett utenfor døren», sier Karoline. Paret forteller at hele flytteprosessen har gått over all forventning og at barna har kommet raskt inn i gode miljøer på Notodden. 

Vil du vite mer om Egde Performance? Sjekk ut deres nettsider her.

Hopp rett ned til innholdet