Joakim Lerstang

Med lærlinger i hus

I en tid hvor det ikke lenger er like lett å komme seg ut i arbeidslivet, blir det mer og mer viktig å kunne bidra til opplæring og å sikre arbeidsplasser – særlig for de unge. Ikke bare kan vi lære mye av hverandre, men vi sikrer også en tryggere fremtid både lokalt og nasjonalt. Lærlinger er fremtidens arbeidskraft.

Joakim Lerstang, avdelingsleder, og de andre ansatte ved avdelingen Fine Mechanics på Strupa, har for øyeblikket tre lærlinger utplassert fra teknologi- og industrifag ved Notodden Videregående skole.

– Det er helt supert at vi får samarbeide og ha så dyktige lærlinger som vi har her på huset. De er motiverte og lærer raskt. Samtidig ønsker vi å bidra til lokalsamfunnet her på Notodden ved å gi sjanser og skape arbeidsplasser, også for de yngre i samfunnet. Vinn-vinn, vil jeg kalle det!

Berget leverer kabel, elektronikk og finmekaniske deler til krevende kunder innen en rekke bransjer. Vi er blant de få produksjonsbedriftene som i dag er en 9100:2018 (AS9100D)-sertifisert i Norge: Et kvalitetsstempel på produkt og produksjon. For øyeblikket får vi god hjelp av de tre lærlingene som er på huset!

Berget som lærlingplass – og arbeidsplass

– På landsbasis ser vi at det er vanskelig å få tak i CNC-operatører da det er svært få som faktisk utdanner seg til faget. Det er rett og slett mangelvare. Vi er heldig som har Kjersti med på laget! Både hun, Zacharias og Eirik er veldig dyktige. Ikke bare lærte de raskt også, men vi ser at de er motiverte og er gode ressurser å ha her på Berget.

Kjersti Bakken Abrahamsen har tatt fatt på CNC-maskinen her på Berget siden desember. 

– For øyeblikket jobber jeg en del på CNC-maskinen. Det er et veldig spennende fag! Som CNC-operatør bruker jeg denne datamaskinen til å programmere og styre maskiner til å bearbeide materiale, altså produsere ulike deler. Deretter sender jeg «stafettpinnen» over til Zacharias, automasjonslærlingen her på Berget.

Kjersti Bakken Abrahamsen har tatt fatt på CNC-maskinen her på Berget siden desember. 

– For øyeblikket jobber jeg en del på CNC-maskinen. Det er et veldig spennende fag! Som CNC-operatør bruker jeg denne datamaskinen til å programmere og styre maskiner til å bearbeide materiale, altså produsere ulike deler. Deretter sender jeg «stafettpinnen» over til Zacharias, automasjonslærlingen her på Berget.

Zacharias Engebretsen har vært lærling som dimensjonskontrollør på Berget siden februar i 2020. Arbeidet hans som dimensjonskontrollør er viktig for å sikre kvaliteten på det som produseres.

– En stor del av arbeidet jeg gjør her, er å samarbeide med Kjersti. Som dimensjonskontrollør jobber jeg for det meste i en måle-maskin, også kalt CMM. Her tar jeg produksjonsdelene og forsikrer meg om at de er riktig i forhold til tegning ved å undersøke og måle disse. Deretter gir jeg tilbakemelding til resultatoperatør.

Både Kjersti og Zacharias er helt avhengige av at både CNC-maskinen og måle-maskinen fungerer som de skal. Da er det viktig at de har Eirik med på laget!

Eirik Lerbrekk Skjulestad er av de lærlingene som har jobbet lengst på Berget. Han sørger for at maskinene går som de skal.

– Læretiden på Berget har vært veldig bra – og veldig fleksibel! Jeg har jobbet som automatiker siden august 2019, så jeg begynner å få god erfaring med dette! Som automatiker sørger jeg for service, vedlikehold og reparasjoner av ulike maskiner, blant annet CNC-maskinen, som Kjersti arbeider mye med. ­­­­

Fordeler for både oss og dem

Lærlingene ser fordeler ved å være utplassert i en mindre bedrift. Ikke bare får de gjøre mye forskjellig, men hverdagen er fleksibel, de blir lett involvert, og blir ikke spisset inn på kun en arbeidsoppgave, som i større bedrifter.

Ikke bare ser lærlingene fordeler ved samarbeidet med Berget, men Joakim peker også på flere fordeler for bedriften.

– Vi ønsker jo å bidra med å gi de unge muligheter, og ser store fordeler i dette. Men også vi som lærebedrift drar stor nytte, og ser verdien av å ha lærlinger utplassert hos oss. Ikke bare får vi lært opp våre egne ansatte, men Kjersti, Zacharias og Eirik kom inn som et friskt pust med sin kunnskap. Det er alltid en fordel å få yngre inn i en rekke bransjer – også i denne. Vi lærer mye av hverandre!

For et yrende Notodden

Arbeidsmarkedet er noe helt annet enn for flere tiår siden. For unge mennesker er det ikke alltid like lett å komme seg ut i arbeid. Dette kan Joakim si seg enig i.

– Det er viktig at de bedriftene som har mulighet til dette, tar det samfunnsansvaret for å bidra som lærebedrift. Dette mener jeg er spesielt viktig for Notodden; at vi gir de unge en mulighet til å komme seg fort ut i arbeidslivet, og potensielt få tilflyttere hit. For øyeblikket er det manko på arbeidsplasser her på byen, men dersom vi kan få dette til, vil vi også kunne utvikle Notodden og få et yrende liv i sentrum!

Vi på Berget er heldige som har så engasjerte og dyktige lærlinger, og vi er glade for å kunne bidra til lokalsamfunnet på Notodden, avslutter Joakim Lerstang.

Les mer om å studere i Notodden

Hopp rett ned til innholdet