Heddalsvannet - for fiske og rekreasjon

Fakta

Heddalsvannet er en innsjø som ligger i kommunene Notodden og Sauherad i Telemark. Innsjøens hovedtilløp er Tinnelva og Heddøla. Utløpet er Sauarelva ned til Norsjø. Systemet er en del av Skiensvassdraget, og er gjennom Norsjø-Skienkanalen forbundet med havet.
Areal     13,39 km²
Høyde     16 moh.
Omkrets     43,77 km

Linker:

Notodden Motorbåtforening

Notodden Padleklubb

Telemarkskanalen

Telemarkspadler'n

Info om fiskeregler (Inatur.no)

Fiskeartene

Her finner du ...

Er du heldig, kan du få laks på kroken. Fisk får du garantert, for vannet har 13 fiskeslag.

– Ja, det er et rikt fiskevann, sier Anund Helgesen. Han er ihuga fisker og er trolig den i lokalsamfunnet som bruker mest tid med båt og stang i løpet av sommerhalvåret. Notodden har et «innlandshav» med direkte kontakt med ramsalt hav via Telemarkskanalen. Det er unikt i Norge!

Laks med flaks
I Heddalsvannet, Heddøla og Tinnelva kan du få laks om du har flaks. Historien strekker seg tilbake til tidligere leder av Telemark laksestyre, Olav Langkaas, som gikk bort for noen år siden.

Regulanten Øst Telemarkens Brukseierforening ble av departementet pålagt å sette ut både stedegen ørret og også laks. Laksen gikk nemlig opp i vassdraget før regulantene stengte fossene.

Fra 1977 ble det satt ut laks og ørret i Heddøla, og som kjent vender laksen tilbake til sitt fødested – naturen forunderlige verden! Og noen laks har det blitt tatt opp gjennom årene selv om ingen vil skryte på seg at Notodden er å betegne som et eldorado for laksefiskere.

13 fiskeslag
Men det er mer en laks i dette rike vannet. Ørret, røye, sik, abbor, gjedde, ål, karuss, ørekyte, stingsild, elveniøye, mort og kot – eller krøkle som den siste også er kjent som. Røya er smellfeit og tas ofte langs land på Vestsida, siken er av flott kvalitet og i stort antall. Fiskekaker av sik var en mye brukt matrett for arbeiderklassen. Fisket var omfattende helt fram til på 1970 og 80-tallet.

Et eldorado
Heddalsvannet er et eldorado for de med båt. En padleklubb er etablert i byen, en motorbåtforening likeså. To nye marinaer er under planlegging – en på Nesøya og en på Merde ved Telemark Teknologipark – den siste skal også brukes til testing av subsea-utstyr utviklet ved det høyteknologiske industrielle kraftsenteret på 12 000 kvadratmeter som er etablert i nordenden av Heddalsvannet.