– Kom med ideen din!

Her finner du ...

– Ingen skal være redd for å komme med forretningsideen sin. Vi skal bidra så godt som mulig til beste for deg.

Næringsdirektør John Terje Veset i Notodden Utvikling A/S (NUAS) står med døra på vidt gap for alle som ønsker å lufte ideen sin slik at tankene kan bli realisert.

Har nettverk

Og næringsdirektøren har en solid verktøykasse som du kan benytte. Foruten har han Etablererkontoret Øst Telemark og Gnisten Inkubator.– Alle tre bidrar på sitt vis og kan hjelpe deg videre. Vi er opptatt av at folk ikke skal brenne inne med ideer. Kom med dem så skal vi se hva vi kan få til, inviterer næringsdirektøren. I tillegg har Notodden rikelig tilgang på alle typer næringslokaler.

Masse kompetanse

Og han har mye kompetanse å by på inne sitt eget nettverk og i Innovasjon Norge i Telemark. Det kan dreie seg om idéutvikling for de med ferske tanker til bedriftsutvikling for de som vil videre med allerede etablerte bedrifter eller konsepter.

– Målet vårt er å gi av det vi har slik at vi kan skape nye virksomheter sammen, sier Veset, som også i noen tilfeller finner muligheter for å bidra finansielt innenfor rammene til NUAS. Han poengterer også at Innovasjon Norge er en svært god samarbeidspartner for nettverket på Notodden og de som har ideer.

Kjentmann for deg

NUAS, Etablererkontoret Øst Telemark og Gnisten Inkubator skal fungere som en kjentmann for deg, for de kjenner det lokale kartet.

– Vi jobber tett opp mot kommunen. fylkeskommunen, politikere, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Vi skal vise vei. Og det ønsker vi virkelig å gjøre. Velkommen skal du være til oss, sier Veseth.
 

Et signalbygg for framtida